Komunikat Organizacyjny
XXXIV Międzynarodowego Turnieju
im. Tadeusza Gniota


Police 10 lipca - 18 lipca 2019 r.


1. Cel turnieju:
a. kontynuacja inicjatywy ZNP rozgrywania turniejów szachowych poświęconych pamięci wybitnego szachisty-pedagoga Tadeusza Gniota,
b. popularyzacja szachów wśród pracowników oświaty i wychowania,
c. popularyzacja szachów w środowisku polickim,
d. umożliwienie uzyskania wyższych kategorii szachowych oraz kontaktu sportowego z zawodnikami zagranicznymi.


2. Protektorat turnieju:
Burmistrz Gminy Police


3. Organizator turnieju:
Nauczycielski Klub Szachowy "Śmiały" Police


4. Sędzia główny:
Witalis Sapis - sędzia klasy międzynarodowej (IA)


5. Termin i miejsce rozgrywek:
Turniej rozegrany zostanie w dniach 10 lipca - 18 lipca 2019 w Klubie Nauczyciela w Policach, ul. Barnima 26


6. Uczestnictwo:
Prawo do uczestnictwa w turnieju posiadają:
a. imiennie zaproszeni zawodnicy zagraniczni i czołowi zawodnicy polscy, z zastrzeżeniem, że w turnieju może wziąć udział max. 2 zawodników zagranicznych z jednej federacji o rankingu powyżej 2500 ELO,
b. zawodnicy polscy posiadający ranking ELO min. 1900,
d. organizator dopuszcza możliwość udziału w turnieju do 5 zawodników o rankingu ELO poniżej 1900, pod warunkiem, że ich ranking nie pogorszy istotnie średniego rankingu turnieju.


7. System rozgrywek:
Turniej rozegrany zostanie systemem szwajcarskim kontrolowanym na dystansie 9 rund.
Tempo gry: 90 minut na 40 posunięć + 30 minut na dokończenie + 30 sekund na posunięcie (od początku partii) na zawodnika (zegary elektroniczne).
Istnieje możliwość zdobycia norm na tytuły międzynarodowe.
Turniej jest zgłoszony do FIDE.


8. Ramowy program turnieju:
09.07.2019 r. - godziny popołudniowe i wieczorne - przyjazd zawodników (Klub Nauczyciela, ul. Barnima 26)
10.07.2019 r. - godz. 12.00 - odprawa techniczna, godz. 15.30 - otwarcie turnieju, I runda
11-12.07.2019 r. - godz. 15.30, rundy II-III
13.07.2019 r. - godz. 10.00, runda IV
13.07.2019 r. - godz. 17.00 - turniej błyskawiczny
14-17.07.2019 r. - godz. 15.30, rundy V-VIII
18.07.2019 r. - godz. 10.00 - runda IX, godz.17.00 - zakończenie turnieju


Szczegółowy terminarz turnieju (godziny rozpoczęcia rund, posiłków) podany zostanie na odprawie technicznej.


9. Opłaty za turniej:
a. Zakwaterowanie: 360,- zł (pokoje 1-2 osobowe w SOSW w Policach przy ul. Korczaka - ok. 500 m od sali gry)
Organizator nie gwarantuje dostępu do Internetu.
b. Wyżywienie: 405,- zł
Organizator nie zapewnia wyżywienia w ramach ww. kwoty w przededniu turnieju, istnieje możliwość skorzystania z baru w Klubie Nauczyciela. W dniu 10 lipca 2019 r. śniadanie o godz. 9.00.

Wpisowe:
GM >2500 ELO (WGM >2300 ELO) - nie płacą, wyżywienie i zakwaterowanie na koszt organizatora
GM i IM o rankingu min. 2450 ELO oraz utytułowani imiennie zaproszeni zawodnicy zagraniczni - nie płacą, zakwaterowanie na koszt organizatora
zawodnicy o rankingu 2200-2449 ELO oraz nauczyciele (także nauczyciele akademiccy) - 130 zł
pozostali - 200,- zł

Uwaga: Uczestnicy co najmniej 15 (piętnastu) Memoriałów im. T. Gniota - zakwaterowanie na koszt organizatora (nie dotyczy mieszkańców Polic i Szczecina)

W kosztach wpisowego uwzględniono obowiązkową opłatę klasyfikacyjno-rankingową PZSzach.

Opłaty za turniej (wpisowe + koszty pobytu) należy przesłać na konto Nauczycielskiego Klubu Szachowego ,,Śmiały" - Alior Bank S.A., nr konta: 05 2490 0005 0000 4530 2478 0873 z dopiskiem ,,Turniej szachowy".
Dopuszcza się dokonanie opłat na miejscu, po uprzednim uzgodnieniu z Organizatorem.

10. Zgłoszenia:
Imienne zgłoszenia do turnieju z podaniem kategorii, rankingu, przynależności klubowej, adresu i możliwości kontaktu telefonicznego należy kierować na adres:

Zarząd Oddziału ZNP w Policach ul. Grunwaldzka 15, 72-010 Police.

Dopuszcza się możliwość zgłoszenia drogą internetową (mailem oraz formularz na stronie www.smialy.pl).

Dodatkowe informacje:
- tel. 91 3170 492 - Mieczysław Manik (godziny wieczorne)
- tel. komórkowy +48 601 992 551
- www.smialy.pl
- e-mail: smialy@smialy.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty upływa z dniem 5 lipca 2019 r. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc (40) o przyjęciu do turnieju decyduje kolejność dokonania wpłat.

11. Nagrody i ocena wyników:
I   miejsce - 5 000,- zł + puchar
II  miejsce - 3 000,- zł
III miejsce - 2 000,- zł
IV miejsce - 1 000,- zł
V  miejsce -    700,- zł,

Wysokość pozostałych nagród regulaminowych (miejsca 6-10) zostanie podana po zamknięciu listy zgłoszeń.

Nagrody specjalne:
- dla najlepszej zawodniczki (przy udziale min. 3 zawodniczek w turnieju) - 500,- zł
- dla najlepszego nauczyciela - 400,- zł
- dla najlepszego juniora - 400,- zł
- dla najlepszego zawodnika poniżej rankingu 2300 ELO - 300,- zł
- dla najlepszego mieszkańca Polic - 400,- zł.
Przy równej ilości punktów nagrody zostaną przydzielone według osiągniętego miejsca w tabeli przy zastosowaniu punktacji pomocniczej wg metody Horta. Nagrody mogą być łączone.

12. Uwaga:
Osoby biorące udział w turnieju ubezpieczają się we własnym zakresie.
Niestawienie się na odprawę techniczną w wyznaczonym terminie powoduje wykluczenie z turnieju z jednoczesną utratą kosztów wpisowego. Szczegółowy regulamin podany zostanie na odprawie technicznej. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji i ewentualnych zmian w treści niniejszego komunikatu.

Komitet Organizacyjny

canada goose sale cheapReplica fake bags clutch official authentic yves saint laurent hermes birkin bag in tan Outlet fake christian louboutin authentic online heels wedding cheap yves saint laurent Satchel Best real heels wedding christian louboutin store shop Official website replica cheap bags belt prada hermes store klcc Official price bags lindy fake Cheap hermes Wholesale celine bags trapeze replica outlet hermes birkin bag color chart designer prada sunglasses Yves saint laurent outlet discount bags handbags best official Replica store handbags phantom celine cheap Sale fake yves saint laurent official 2015 bags belt Women totes bags replica online fake yves saint laurent Replica store chloe 2015 purse men Prada men women outlet replica best bags evelyne hermes fake store Authentic Official Replica Hermes Handbags store celine clasp yves saint laurent crossbody purses